Sonicwall Security Products

جاده ابریشم رایانه

سریهای WXA  تجهیزات شتاب دهنده در WAN  :  به طور چشم گیری عملکرد WAN و تجربه خوب کاربران را در این محیط افزایش می دهد . تنگناهای عملکرد داده و اشتراک گذاری فایلها توسط برنامه های کاربردی را در WAN حذف کرده و با جایگذاری و انتقال دیتاهای جدید ، تجهیزات WXA  راه حل های خود را به جهت بهینه سازی پهنای باند اعمال می نمایند . حال با ترکیب و یکپارچه نمودن این محصول با فایروالهای DELL  می توان ترافیک برنامه های کاربردی را برروی WAN به حداقل رسانیده و آنرا مدیریت نمود . استفاده بهینه حداکثری از پهنای باند خود بدین معناست که وقتی ما بصورت ترکیبی از دو دستگاه WXA و UTM Firewall استفاده می نمائیم ، WXA دیتائی را که قبلا ارسال نموده است را بخاطر دارد و از طریق تکنولوژی Data de-duplication ، بایتهای تکرار شده بصورت متوالی را عبور نداده و که این مطلب از طریق شناسه خاص صورت پذیرفته و باعث کاهش تاخیر در پاسخهای برنامه های کاربردی شده که نتیجتا نگهداری بهینه پهنای باند را موجب خواهد شد . از مطالب فوق میتوان نتیجه گیری نمود که در دفاتری که بصورت دور از یکدیگر مستقر می باشند همانند بانکها و دیگر سازمانها میتوان کیفیت ارتباط در WAN را بطرز اعجاب آوری افزایش داد ، نه مثل دیگر محصولات شتاب دهندۀ WAN ، راه حل های WXA دل - سونیکوال ارزش افزوده ای برای محصولات فایروال دل میباشند .این راه حل تجمیع شده ، کارائی ، گسترش ، پیکربندی ، مسیریابی ، مدیریت و ادغام WXA را با دیگر اجزاء شبکه همانند VPN ها کارآمدتر می نماید .

فایروال سخت افزاری UTMWXA 6000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

عملکرد نرم افزار کاربردی بین دفاتر یک سازمان و یا شعب را افزایش داده که متعاقبا بهره وری کاربران (2000 کاربر به همراه 10.000 ارتباط همزمان ) ارتقاء پیدا خواهد نمود . WXA6000 بصورت نرم افزار ارائه میگردد


WXA6000 WXA5000 WXA4000 انعطاف پذیری 
- - 1RU شاسی های قابل نصب در رک 
- - Intel Dual Core 2GHz سی پی یو 
- - 4GB رم 
- - 2x250GB هارد درایو
WXA6000
WXA5000
WXA4000
1تجسم
YES YES YES  تجسمTCP
YES YES YES  تجسم WFS
YES YES YES تجسم Web Caching 
WXA6000
WXA5000
WXA4000
عملکرد
10000 1800 1200 حداکثر ارتباط همزمان
10000 1800 1200 حداکثر ارتباط ذخیره ساز وب به طور همزمان
YES YES YES فشرده سازی فایل 
YES YES YES شتاب دهنده

WXA 4000قیمت فایروالهای سخت افزاری دل سونیکوال

-----------------------------------------------------------

برای سازمانها با گستردگی دفاتر که بصورت شعب یا Remote با هم در ارتباط هستند طراحی شده است این دستگاه افزایش قابل ملاحظه ای در عملکرد نرم افزار کاربردی و تجربه کاربران (تا 240 کاربر و 1200 ارتباط همزمان) در بر خواهد داشت .


WXA4000 WXA2000 WXA5000 انعطاف پذیری 
1RU 1RU - شاسی های قابل نصب در رک 
Intel Dual Core 2 GHz Intel 2.0 GHZ - سی پی یو 
4GB 2GB - رم 
2x250GB 250GB - هارد درایو
WXA4000
WXA2000
WXA5000
Visualization
YES YES YES تجسمTCP
YES YES YES تجسم WFS
YES YES YES تجسم Web Caching
WXA4000
WXA2000
WXA5000
عملکرد
1200 600 1800 حداکثر ارتباط همزمان
1200 600 1800 حداکثر ارتباط ذخیره ساز وب به طور همزمان
YES YES YES فشرده سازی فایل
YES YES YES شتاب دهنده

WXA2000فایروال سخت افزاری چیست

-----------------------------------------------------------

برای سازمانها با گستردگی دفاتر که بصورت شعب یا Reote با هم در ارتباط هستند طراحی شده است . این دستگاه افزایش قابل ملاحظه ای در عملکرد نرم افزار کاربردی و تجربه کاربران (تا 120 کاربر و 600 ارتباط همزمان ) را در بر می دارد .WXA4000 WXA2000 WXA5000 انعطاف پذیری 
1RU 1RU - شاسی های قابل نصب در رک 
Intel Dual Core 2 GHz Intel 2.0 GHZ - سی پی یو 
4GB 2GB - رم 
2x250GB 250GB - هارد درایو
WXA4000
WXA2000
WXA5000
Visualization
YES YES YES تجسمTCP
YES YES YES تجسم WFS
YES YES YES تجسم Web Caching
WXA4000
WXA2000
WXA5000
عملکرد
1200 600 1800 حداکثر اتصالات
1200 600 1800 حداکثر ارتباط ذخیره ساز وب به طور همزمان
YES YES YES فشرده سازی فایل
YES YES YES شتاب دهنده

WXA 5000دستگاه امنیت شبکه

-----------------------------------------------------------

بعنوان قدرت بخشی و بهبود عملکرد سرور مجازی ، WXA5000  ؛ Migration در مباحث مجازی سازی را ساده سازی و متعاقبا موجب کاهش هزینه در شرایطی میگردد که کیفیت عملکرد نرم افزارهای کاربردی در سطح WAN را برای ارتباط همزمان 360 کاربر ارتقاء قابل ملاحظه ای داده است . 


WXA4000 WXA2000 WXA5000 انعطاف پذیری 
1RU 1RU - شاسی های قابل نصب در رک 
Intel Dual Core 2 GHz Intel 2.0 GHZ - سی پی یو 
4GB 2GB - رم 
2x250GB 250GB - هارد درایو
WXA4000
WXA2000
WXA5000
Visualization
YES YES YES TCP Visualization
YES YES YES WFS Visualization
YES YES YES Web Caching Visualization
WXA4000
WXA2000
WXA5000
عملکرد
1200 600 1800 حداکثر اتصالات
1200 600 1800 حداکثر ارتباط ذخیره ساز وب به طور همزمان
YES YES YES فشرده سازی فایل
YES YES YES شتاب دهنده


WXA 500بهترین فایروال نرم افزاری

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

به راحتی بر روی سخت افزار تخصیص داده شده قابل نصب می باشد . Dell-SonicWall (WXA) 500 نرم افزاری می باشد که به سازمانها با پراکندگی دفاتر اجازه می دهد ارتباط همزمان 20 کاربر را در حداقل پهنای باند با حداکثر کیفیت عملکرد برنامه های مورد استفاده از طریق WAN برقرار نمایند .